b
b

Lezárult a MobilLAB vizsgálóbusz közbeszerzési eljárása

2020. 07. 02.

A RE-BOOT projekt keretében beszerzendő szűrőbusz széleskörű diagnosztikai vizsgálatok elvégzését teszi majd lehetővé a térség lakosai számára.
A RE-BOOT projekt egyik célja az akcióterv területén élő lakosság egészségi állapotának javítása. A beszerzendő vizsgálóbusz alkalmas lesz mobil ultrahang vizsgálatok elvégzésére, vércukorszint, vérnyomás mérésre, EKG felvételek készítésére és egyéb diagnosztikai vizsgálatok elvégzésére is. A nyújtandó szolgáltatások meghatározásakor a projektgazda Szob Város Önkormányzata kiemelt figyelmet fordított arra, hogy olyan vizsgálati eszközöket – így különösen az ultrahang – építse bele a vizsgálóbuszba, amely vizsgálatok a térség lakosai számára nehezebben elérhetők.   A vizsgálóbusz és a szolgáltatások fenntartását a szobi Egészségfejlesztési Iroda végzi majd.

Jelenleg a közbeszerzési eljárás bírálati szakasza zajlik. Az eljárás sikeres lezárása esetén a vizsgálóbusz ősszel forgalomba állhat és  megkezdheti a szolgáltatások nyújtását a térség lakossága számára.

 

Jelen honlap információtartalma nem feltétlenül egyezik az Európai Unió hivatalos álláspontjával.