b
b

Indul a munkaerőpiaci visszailleszkedést segítő mentorprogram

2020. 07. 02.

A Pontibus ETT koordinálásával a RESTART akcióterv keretében megvalósuló „RE-BOOT: Szociális szolgáltatási hálózat fejlesztése idősek számára” elnevezésű projek egyik célja, hogy segítséget nyújtson az Alsó-Ipoly-menti térségben élő, 50 év feletti lakosoknak a munkaerőpiacra való visszailleszkedéshez. A mentorálási feladatokat a Szob Járási Család-és Gyermekjóléti Központ látja el. 

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával megvalósuló mentorprogram célja, hogy a részt vevő mentoráltak készségeinek fejlesztése és különféle, a munkavállalást akadályozó élethelyzeteik kezelése révén a munkaerőpiacra történő visszailleszkedés gördülékenyebbé váljon és ezáltal egyszerre csökkenjen a munkanélküliség és a munkaerőhiány a határmenti területeken, mivel a térségben jellemzően egyszerre van jelen mindkét negatív munkaerőpiaci jelenség. 

A mentorálási program az érintett célcsoport felkutatásával indul 2020 júliusában. Ennek keretében a mentorok a helyi ismereteiket felhasználva, továbbá a térségben működő intézmények segítségét is igénybe véve kutatják fel 50 év feletti, a munkaerőpiacról kiszorult, de oda visszailleszkedni törekvő személyeket, akik igényt tartanak a szakmai segítségükre. 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület által szervezett 210 órás mentorképzés keretében a  mentorok elsajátították többek között önfejlesztés és a konfliktuskezelés technikáit, megismerkedtek függőségek témakörével, pályaválasztási alapismeretekkel, különféle fejlesztési eszközök alkalmazásával és a mentorálás módszertani kérdéseivel is, így elmondható, hogy jól képzett, széles körű ismeretekkel rendelkező mentorok segítik majd a munkaerőpiacra való visszailleszkedést. 

Amennyiben Ön a fent említett célcsoportba tartozik és felkeltette az érdeklődését a mentorálás folyamata, illetve részt venne mentoráltként a programban, kérjük csatlakozási szándékát jelezze e-mailben (csgysztsz@invitel.hu), vagy levélben az alábbi címen:

Szob Járási Család-és Gyermekjóléti Központ, 2628 Szob, Ipolysági utca 3.

 

Kattintson a képre a galéria megnyitásához.

Jelen honlap információtartalma nem feltétlenül egyezik az Európai Unió hivatalos álláspontjával.