b
b

MEGHÍVÓ RE-BIRTH – SZOKOLYI EMLÉKFUTÁS

2023. 05. 22.

SZOKOLYI ALAJOS EMLÉKFUTÁS

Szokolyi Alajos, olimpiai bronzérmes atléta, az első magyar, aki olimpiai érmet szerzett az országnak. Orvosnak készült, Hont vármegye főlevéltárosa volt, és nem utolsósorban Bernecebaráti lakosa haláláig. Tavaly emlékeztünk meg halálának 90. évfordulójáról, idén ez alkalomból emlékfutást és kerékpározást szervezünk. Gyere el Te is, és emlékezzünk meg együtt Szokolyi Alajosról!
Csatlakozhatsz futóként, vagy jöhetsz biciklivel, futóbiciklivel, kismotorral is.

Regisztráció

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Erre a hivatkozásra kattintva lehetséges.

A résztvevők tervezett maximális létszáma: 150 fő.
Az online nevezés 2023. június 23-án zárul, kivéve, ha a regisztráltak száma ennél korábban eléri a maximális létszámot.
A 2023. június 8-ig online regisztráltak eseménypólót kapnak, amelyet lehetőség szerint a regisztráció során megadott méretben biztosítunk, a rendelkezésre álló készlet függvényében. A később regisztráltak részére eseménypólót csak a verseny után, az át nem vett készlet erejéig tudunk biztosítani.
Helyszíni regisztráció, póló átvétele: 2023. június 24. 8:30-9:20 között lehetséges.

Mosdók, öltözés
Felhívjuk a résztvevők figyelmét, hogy mosdók és öltözési lehetőség korlátozott számban áll csak rendelkezésre a Szokolyai kastélyban, ezért kérjük, hogy az eseményre sportolásra alkalmas öltözetben jöjjenek.

Technikai információk
Az esemény emlékfutás jellegéből adódóan pontos időmérés és rajtszám nem áll majd rendelkezésre, befutói helyezés, rangsor nem kerül felállításra.
Csatlakozni futóként, biciklivel, futóbiciklivel, kismotorral is lehet. A rajtnál először a kerékpáros résztvevők majd a gyerekek kerülnek indításra.
Az emlékfutás útvonalán nem lesz teljes útzár, ezért minden résztvevő mindig a kijelölt útvonalon köteles haladni. A rendőrök, polgárőrök és rendezők utasításait a futók és egyéb résztvevők minden esetben kötelesek betartani.
Babakocsival futni kizárólag saját felelősségre lehetséges. Az ebből adódó balesetekért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

Szervező:
Bernecebaráti Kulturális és Turisztikai Egyesület

Útvonal térkép:

Résztvevői nyilatkozat
A nevezéssel (regisztrációval) minden résztvevő kijelenti, hogy az emlékfutáson saját felelősségére vesz részt, továbbá, hogy egészségi állapota jó, és nem tud olyan betegségről, amely részvételét akadályozná.
Minden jelentkező a nevezésével hozzájárul személyes adatai kezeléséhez, sokszorosításához, továbbításához az alábbiak szerint:
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a.) pontja alapján a nevező hozzájárul
– a személyes adatai kezeléséhez
– ahhoz, hogy szerepelhet az eseményről készülő audiovizuális felvételeken, illetve fotókon, amelyek az eseményről szóló audiovizuális, internetes, nyomtatott vagy egyéb anyagokban ellenszolgáltatás nélkül felhasználásra kerülhetnek,
– a benyújtott nevezési információk sokszorosításához,
– harmadik személynek történő továbbításához vagy azzal való közléséhez.
A résztvevő tudomásul veszi, hogy amennyiben az eseményt elháríthatatlan külső ok (vis maior), így különösen, de nem kizárólagosan az időjárási körülmények, pandémia, természeti katasztrófa, útvonal vagy területfoglalási engedély hiánya, esemény rajtja előtt történt áthaladási engedély visszavonása vagy más előre nem várt, extrém, illetve előre nem tervezhető és elháríthatatlan ok miatt nem lehet megrendezni, úgy a Szervező az eseményt törölheti. Szervető a program helyszínének, időpontjának, valamint a pálya módosításának jogát fenntartja.
Az esemény helyszínén kereskedelmi, illetve reklámtevékenység nem folytatható!
A rendezők a versennyel kapcsolatos bármilyen változtatás jogát fenntartják.

 

________________________________________

Az esemény a RE-BIRTH (SKHU/1802/3.1/040) projekt keretében, az INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési programból (www.skhu.eu) az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósul meg.

Információk a programról: www.skhu.eu , információk a RE-START akciótervről: www.restart-skhu.eu

Jelen honlap információtartalma nem feltétlenül egyezik az Európai Unió hivatalos álláspontjával.