b
b

RE-BOOT

Projekt azonosító: SKHU/1802/3.1/053
Projekt időtartama: 2019. november 1 – 2021. október 30.

A RE-BOOT projekt célja a térség munkaerőpiacának élénkítése, az integrált határokon átnyúló szociális és idősgondozó ellátó hálózat elindítása, az idősek segítése, továbbá a lakosság egészségügyi állapotának javítása. Ezen célok megvalósítására két kis-és középvállalkozás termelőeszköz beszerzése kerül támogatásra, amely a termelési kapacitás növekedése mellett a dolgozói létszám növekedését is eredményezi. A Szobi Járási Család- és Gyermekjóléti Központ kétnyelvű, online, az idősgondozás terén a határon átnyúló kapacitáskoordinációt elősegítő rendszert hoz létre, amely a korlátozott férőhelyekkel, munkaerővel és anyagi forrásokkal való hatékony gazdálkodást segíti elő.

Emellett megszervezésre kerül egy mentorprogram, amelynek révén a mentorok az idősebb korosztályba tartozó lakosok munkaerőpiacra való visszatérését segítik elő. A mentorok képzését a Magyar Máltai Szeretetszolgálat valósítja meg, míg a mentorok foglalkoztatása a Szobi Járási Család- és Gyermekjóléti Központ feladata. Szob Város Önkormányzata egy szűrőbusz beszerzésével a térségben élők egészségügyi állapotának javítását tűzte ki célul, amely az egyes kórképek korai felismerése révén segíti elő – elsősorban az idősebb, kevésbé mobilis – lakosság egészségi állapotának javítását.

A projekt összköltsége: 535 173,84 EUR

RE-BOOT PARTNEREINK

Szob Járási Család-és Gyermekjóléti Központ

Kétnyelvű online adatbázis létrehozása, kapacitáskoordináció, mentorprogram működtetése, továbbvitele

Natur Products

Termeléshez szükséges
eszközök beszerzése 

Mira Office

Termeléshez szükséges
eszközök beszerzése

Szob Város Önkormányzata

Mobil LAB busz beszerzése és felszerelése egészségügyi szűrőeszközökkel, Living LAB kezdeményezésekhez való csatlakozás

Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Mentorprogram
(mentorok képzése)

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

Szakmai megvalósítást segítő társult partner

Korrekt-System Kft.

Szakmai megvalósítást segítő társult partner

Jelen honlap információtartalma nem feltétlenül egyezik az Európai Unió hivatalos álláspontjával.