b
b

RE-BOOT

Projekt azonosító: SKHU/1802/3.1/053
Projekt időtartama: 2019. november 1 – 2021. október 30.

A projekt fő célkitűzése a foglalkoztatás növelése, főként az idősebb, munkaképes korú lakosok segítése a munkaerőpiacra történő beilleszkedése révén, emellett azonban szerepet kap az idősellátásban érdekelt helyi intézmények közötti, határon átnyúló kapacitáskoordináció, illetve a lakosság egészségi állapotának fejlesztése egy szűrőbusz beszerzése révén.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat által képzett mentorok az idősebb korosztályba tartozó lakosok munkaerőpiacra való visszatérését segítik elő. A mentorprogram megvalósítása a Szobi Járási Család- és Gyermekjóléti Központ feladata, a program megvalósítása 2020-ban elkezdődött.

Szob Város Önkormányzata egy szűrőbusz beszerzésével a térségben élők egészségügyi állapotának javítását tűzte ki célul, amely az egyes kórképek korai felismerése révén segíti elő – elsősorban az idősebb, kevésbé mobilis – lakosság egészségi állapotának javítását.

A szűrőbusz beszerzése és üzembe helyezése 2020-ban megtörtént.

A munkaerőpiac élénkítése érdekében a projekt keretében két szlovákiai kis-és középvállalkozás termelőeszköz beszerzése került támogatásra, amely a termelési kapacitás növekedése mellett a dolgozói létszám növekedését is eredményezte.

A projekt összköltsége: 535.173,84 EUR

RE-BOOT PARTNEREINK

Szob Járási Család-és Gyermekjóléti Központ

Kétnyelvű online adatbázis létrehozása, kapacitáskoordináció, mentorprogram működtetése, továbbvitele

Natur Products

Termeléshez szükséges
eszközök beszerzése 

Mira Office

Termeléshez szükséges
eszközök beszerzése

Szob Város Önkormányzata

Mobil LAB busz beszerzése és felszerelése egészségügyi szűrőeszközökkel, Living LAB kezdeményezésekhez való csatlakozás

Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Mentorprogram
(mentorok képzése)

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

Szakmai megvalósítást segítő társult partner

Korrekt-System Kft.

Szakmai megvalósítást segítő társult partner

Jelen honlap információtartalma nem feltétlenül egyezik az Európai Unió hivatalos álláspontjával.