b
b

VÝSLEDKY

Výsledky plánované v rámci akčného plánu::

Vybudovanie zariadenia sociálnych služieb v Salke

Vybudovanie Centra Burda v Chľabe

Vybudovanie domova dôchodcov v Szob-e

Vybudovanie práčovne v Kemence

Vybudovanie sociálnej kuchyne v Bernecebaráti

Realizácia rozšírenia vidieckeho domu v Salke

Renovácia tzv. lastovičkového domu v Bernecebaráti

Zriadenie komunitného a vzdelávacieho centra v Ipolydamásde

Skladovacie a nabíjacie stanice pre e-bicykle v Ipolydamásde, Salke a v Bernecebaráti

Obstaranie e-bicyklov

Nákup vybavenia pre nové služby v Centre Burda

Nákup mobilného autobusu LAB s nástrojmi na skríning zdravia

Nákup vybavenia pre MSP

Vytvorenie dvojjazyčnej online databázy, koordinácia kapacít

Vypracovanie a akreditácia dvojjazyčného 310 hodinového vzdelávacieho programu, príprava vzdelávacích materiálov, realizácia 3 pilotných školení

Regionálny program mentorstva

Nákup elektrického/hybridného mikrobusu vhodný na roznášanie jedál

Nákup elektrického/hybridného mikrobusu na prepravu osôb na spoločenské akcie

Nákup elektrického/hybridného mikrobusu na prepravu  

Dobrovoľníctvo a medzigeneračný dialóg

Podujatia zamerané na budovanie komunít (exkurzie, tematické kluby)

Tréningy rozvoja IT zručností

Životné poradenstvo pre starších (life-coaching)

Informácie obsiahnuté na tejto webstránke nemusia nutne predstavovať oficiálne stanovisko Európskej únie.