b
b

Autorské práva

Pôvodná štruktúra stránky, jej vzhľad a obsah je duševným vlastníctvom EZÚS PONTIBUS s ručeným obmedzením a toto vlastníctvo je chránené autorským právom. Audiovizuálny obsah stránky s uvedením zdroja je možné ľubovoľne použiť, citovať a kopírovať s výnimkou obchodného a komerčného použitia. Ďalšie použitie je možné jedine v súlade s právnymi predpismi (Zákon o slobode prejavu a o základných pravidlách mediálnych obsahov (2010. évi CIV. tv.), Trestný zákonník (2012.évi C. tv.), Občiansky zákonník (2013. évi V. tv.), Zákon o autorských právach (1999. évi LXXVI. tv.)).


Informácie obsiahnuté na tejto webstránke nemusia nutne predstavovať oficiálne stanovisko Európskej únie.