b
b

CÉLJAINK

A RE-START egy adott földrajzi régióra koncentráló akcióterv, amelyben több települési önkormányzat, közigazgatási szerv, gazdasági szereplő és civil szervezet vesz részt. Az akcióterv célja, hogy az Alsó-Ipoly völgyre jellemző, elsősorban a periférikus helyzetből adódó gazdasági és társadalmi lemaradás csökkenjen, a munkaerőpiac élénküljön, miközben reflektáljon az elöregedő korszerkezet jelentette kihívásokra. A 2019. júliusában indult és 2023. nyaráig tartó akciótervet – a Pest Megye Önkormányzata és a szlovákiai Nyitrai Kerületi Önkormányzat által alapított – PONTIBUS Európai Területi Társulás koordinálja. A RE-START az INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Programon (www.skhu.eu ) belül került kialakításra.

A RE-START akcióterv célja a foglalkoztatottság növelése a terület belső potenciáljainak kibontakoztatása által, kiemelt figyelmet fordítva a még aktív korú, de inaktív lakosságra. Emellett hangsúlyos szerepet kap az elöregedő népesség igényeire szabott szolgáltatások kialakítása és az aktív időskor elősegítése. Az egyedülálló megközelítés a következő konkrét célkitűzéseken keresztül valósul meg: 

  • a térség szociális és közösségi infrastruktúrájának bővítése, megosztott szolgáltatások kialakítása
  • új szolgáltatásokon, szociális ellátáson és az alkonygazdaságon alapuló munkahelyteremtés elősegítése
  • a foglalkoztathatóság elősegítése képzések és mentorálás révén, a munkanélküli, szakképzetlen és inaktív lakosok számára
  • a munkaerő határokon átnyúló mobilitásának növelése a kapacitáskoordináció és együttműködések révén, továbbá személy és áruszállító gépjárművek beszerzése révén
  • a lakosság egészségi állapotának javítása
  • közösségépítés, programok időskorúak számára és a generációk közötti párbeszéd elősegítése

Az akcióterv az alábbi hét önálló projektből áll, amelyek egy-egy témakört fednek le:

RE-BOOT: mentorprogram az 50 év felettiek munkaerőpiaci re-integrációja számára, a térség egészségügyi fejlesztése mobil szűrőbusz üzemeltetésével, kapacitáskoordinációs rendszer létrehozása a helyi szociális intézmények bevonásával

RE-STRUCTURE: szociális otthonok építése, megosztott szolgáltatások létrehozása a szociális intézmények részére szociális konyha és mosoda építése révén

RE-NEWAL: térségi mobilitás elősegítése kisbuszokkal, eszközök beszerzése a RE-STRUCTURE projekt keretében épülő konyhához és mosodához

RE-HABILITATION: szociális gondozói képzés indítása

RE-CREATION: rekreációs és szabadidős szolgáltatások szervezése elsősorban idősek számára, közösségi ház építése és tájház bővítés

RE-BIRTH: képzés és szabadidős tevékenységek idősek számára, generációk közötti párbeszéd elősegítése

RE-START AP – CCP: a teljes akcióterv koordinációja és kommunikációja

Jelen honlap információtartalma nem feltétlenül egyezik az Európai Unió hivatalos álláspontjával.