b
b

Dokumenty na stiahnutie

TLAČOVÉ SPRÁVY

– RE-NEWAL: Vytvorenie zdieľaných služieb v dolnom Poiplí (26.02.2021) Stiahnuť
– RE-CREATION: Nové spoločenské a rekreačné priestory pozdĺž dolného Ipľa (19.03.2021) Stiahnuť
– RE-BOOT: Mentorský program a rozvoj podnikania na zvýšenie zamestnanosti v dolnom Poiplí (03.08.2020.) Stiahnuť

– RE-START: Akčný plán na zvýšenie zamestnanosti v regióne dolného Poiplia (22.05.2020) Stiahnuť
– RE-STRUCTURE: Výstavba sociálnych zariadení v dolnom Poiplí (03.04.2020.) Stiahnuť

POZVÁNKY

– Pozvánka na tlačovú konferenciu akčného plánu RE-START Stiahnuť pozvánku

Informácie obsiahnuté na tejto webstránke nemusia nutne predstavovať oficiálne stanovisko Európskej únie.