b
b

EREDMÉNYEINK

Az akcióterv keretében tervezett eredmények: 

Idősek otthona épületének kialakítása Ipolyszalkán

Helembai Burda Központ épületének kialakítása

Idősek otthona épületének kialakítása Szobon

Mosoda épületének kialakítása Kemencén

Szociális Konyha kialakítása Bernecebarátiban

Ipolyszalkai Tájház bővítésének kivitelezése

Bernecebaráti Fecskeház felújítása

Közösségi és oktatási központ létesítése Ipolydamásdon

Elektromos kerékpártároló és töltőállomások létesítése Ipolydamásdon, Ipolyszalkán és Bernecebarátiban

Elektromos kerékpárok beszerzése

Eszközbeszerzés az új szolgáltatásokhoz a Burda Központban

Mobil LAB busz beszerzése és felszerelése egészségügyi szűrőeszközökkel

Eszközbeszerzések KKV-k részére

Kétnyelvű online adatbázis létrehozása, kapacitáskoordináció

Kétnyelvű, 310 órás oktatási program kidolgozása és akkreditációja, oktatási segédanyagok készítése, 3 pilot képzés megvalósítása

Térségi mentorprogram megvalósítása

ételszállításra alkalmas hibrid/elektromos minibusz beszerzése felszerelésekkel

Elektromos/hibrid minibusz beszerzése, elsősorban a közösségi programokhoz szükséges személyszállítás céljára

Szállításra alkalmas hibrid/elektromos minibusz beszerzése

Önkéntesség és generációk közötti párbeszéd

Közösségépítés célját szolgáló rendezvény (kirándulás, tematikus klubok szervezése)

Informatikai készségek fejlesztése képzések

Életvezetési tanácsadás (life-coaching) idősek részére

Jelen honlap információtartalma nem feltétlenül egyezik az Európai Unió hivatalos álláspontjával.