b
b

RE-BIRTH

ID projektu: SKHU/1802/3.1/040
Trvanie projektu: 1. marca 2022 – 30. septembra 2023

Cieľom projektu RE-BIRTH je ponúknuť nové perspektívy v živote miestnych seniorov. Možnosti rekreácie a komunitných aktivít v cieľovej oblasti sú totiž značne obmedzené. V záujme preklenutia týchto nedostatkov sa v období rokov 2022-2023 plánujú realizovať nasledujúce aktivity: 

  • odovzdávanie vedomostí a skúseností mladšej generácii (predpokladane v rámci 9 podujatí): prezentácia tkania, výroba štrúdle, pečenie langošov, príprava lekvárov, pletenie z kukuričného šúpolia, výroba medovníčkov a jedál pečených v peci, tradície počas fašiangov, pečenie fánkov;
  • poradenstvo v oblasti životného štýlu (predpokladane v rámci 8 podujatí na rôznych miestach);
  • fašiangové, oberačkové slávnosti, majáles;
  • komunitné podujatia a cezhraničné tematické výlety.

 

SPOLU: EUR 154.210,6

RE-BIRTH
PARTNERI

CSEMADOK

Odborná koordinácia tréningov (koordinácia, moderovanie, zabezpečenie expertov)  

Podujatia zamerané na budovanie komunít (exkurzia/výlet, tematické kluby)

Bernecebaráti Turisztikai és Kulturális Egyesület (BTKE)

Tréningy zamerané na udržiavanie tradícií

Ipeľské Kultúrne a Turistické združenie (IKTT)

Dobrovoľníctvo a medzigeneračný dialóg

Nákup vybavenia a materiálov pre remeselnú výrobu

Dunakanyar Ipoly Börzsöny Területfejlesztési Nonprofit Kft. (D.I.B)

Školenia IT zručností

Informácie obsiahnuté na tejto webstránke nemusia nutne predstavovať oficiálne stanovisko Európskej únie.