b
b

RE-BOOT 

ID projektu: SKHU/1802/3.1/053
Trvanie projektu: 1. November 2019 – 30. October 2021

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie zamestnanosti predovšetkým starších ľudí v produktívnom veku prostredníctvom ich začlenenia na trh práce a zároveň zabezpečenie cezhraničnej koordinácie kapacít miestnych inštitúcií pôsobiacich v oblasti sociálnej starostlivosti, ako aj zlepšenie zdravia obyvateľov cestou zakúpenia skríningového autobusu.

Mentori vyškolení pracovníkmi Maďarskej maltézskej pomoci napomáhajú návratu starších ľudí na trh práce. Mentorský program zastrešovalo Okresné centrum starostlivosti o rodinu a deti v Szobe, program bol zahájený v roku 2020.

S cieľom zlepšiť zdravotný stav obyvateľov regiónu zakúpila Samospráva mesta Szob mobilný skríningový autobus, ktorý včasným zachytením zdravotných odchýlok najmä u starších, menej mobilných ľudí dokáže zabrániť vzniku vážnejších komplikácií. 

Zakúpenie a sprevádzkovanie skríningového autobusu prebehlo v roku 2020.

Za účelom stimulácie pracovného trhu bola poskytnutá podpora dvom malým a stredným slovenským podnikom vo forme nákupu výrobných zariadení, ktoré vďaka tomu dokázali navýšiť svoje výrobné kapacity a teda aj počet zamestnancov.

SPOLU: EUR 535.173,84 EUR

RE-BOOT
PARTNERI

Szob Járási Család-és Gyermekjóléti Központ

Vytvorenie dvojjazyčnej online databázy, koordinácia kapacít, prevádzka mentorských programov

Natur Products

Nákup výrobných zariadení

Mira Office

Nákup výrobných zariadení

Szob Város Önkormányzata

Nákup a inštalácia mobilného autobusu LAB s nástrojmi na skríning zdravia, zapojenie sa do iniciatív Living LAB

Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Mentorský program
(školenia mentorov)

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

Pridružený partner pre odbornú implementáciu projektu

Korrekt-System Kft.

Pridružený partner pre odbornú implementáciu projektu

Informácie obsiahnuté na tejto webstránke nemusia nutne predstavovať oficiálne stanovisko Európskej únie.