b
b

RE-HABILITATION

ID projektu: SKHU/1802/3.1/042
Trvanie projektu: 1. januára 2021 – 30. apríla 2022

Hlavným cieľom projektu RE-HABILITATION bolo zabezpečiť dostatok pracovnej sily pre novovznikajúce a existujúce zariadenia sociálnych služieb v regióne dolného Poiplia, ktoré sa uskutočnilo cestou bezplatného školenia sociálnych pracovníkov. 

Záujemci získali prostredníctvom 310-hodinového vzdelávacieho kurzu kombinujúceho teoretickú výuku s praxou všetky znalosti a zručnosti potrebné pre prácu v oblasti sociálnej starostlivosti. Ihneď po zaškolení sa mnohí absolventi umiestnili v sociálnych zariadeniach regiónu, veľká časť dostala pracovné ponuky v inštitúciách, kde absolvovali praktickú prípravu. 

V rámci projektu získalo výukové Gymnázium aj podporu na školiace zariadenia (počítače, notebooky, tablety, demonštračné modely pre opatrovateľov atď.)

Projekt RE-HABILITATION môže prispieť k zlepšeniu personálnej situácie v sektore a zabezpečeniu ľudských zdrojov v zariadeniach sociálnej starostlivosti, ktorých výstavba práve prebieha v rámci iného projektu akčného plánu a ktoré budú čoskoro odovzdané do užívania.

SPOLU: EUR 182.109,53

RE-HABILITATION PARTNERI

Szent László Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

Vypracovanie a akreditácia dvojjazyčného 310 hodinového vzdelávacieho programu, príprava vzdelávacích materiálov, 3 pilotné školenia s ukončením dvojjazyčným certifikátom, nákup vybavenia

Blanka Richtáriková – Kurz opatrovania

Vypracovanie a akreditácia dvojjazyčného 310 hodinového vzdelávacieho programu, príprava vzdelávacích materiálov, 3 pilotné školenia s ukončením dvojjazyčným certifikátom, nákup vybavenia

Informácie obsiahnuté na tejto webstránke nemusia nutne predstavovať oficiálne stanovisko Európskej únie.