b
b

RE-NEWAL

ID projektu: SKHU/1802/3.1/052
Trvanie projektu: 1. augusta 2020 – 30. júna 2023

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie zdieľaných služieb, ktoré poskytnú nákladovo efektívne a ekonomicky životaschopné riešenia pri plnení niektorých úloh už existujúcich respektíve v rámci akčného plánu RE-START novovznikajúcich zariadení sociálnych služieb v regióne dolného Poiplia.

Ďalší projekt akčného plánu RE-START s názvom RE-STRUCTURE spomínaný vyššie, je zameraný na rekonštrukciu objektov, ktoré poskytnú priestory pre sociálnu kuchyňu v obci Bernecebaráti a práčovňu v obci Kemence, oba tieto projekty sú navzájom úzko prepojené. Cestou projektu RE-NEWAL bude zabezpečené kompletné vybavenie potrebné pre poskytovanie zmieňovaných služieb.

V obci Bernecebaráti je v pláne vybudovanie sociálnej kuchyne s približnou kapacitou 400 jedál denne, ktorá predstavuje pokrokový a ekonomicky výhodný systém stravovania a plnenia iných cieľov pre sociálne inštitúcie a zariadenia pre seniorov v regióne. Okrem kuchynského zariadenia a vybavenia bude v rámci projektu zakúpené aj auto upravené na rozvoz jedál a surovín, ktoré zároveň uľahčí prevádzkovanie a poskytovanie služieb kuchyne. 

Práčovňa vybudovaná v obci Kemence prevezme na seba čistiace služby oblastných sociálnych inštitúcií a zariadení pre seniorov. Okrem vybavenia práčovne bude zakúpené aj auto uspôsobené na prevoz znečistenej a čistej posteľnej bielizne a iných textílií na príslušné miesto.

SPOLU: EUR 446.072,27

RE-NEWAL PARTNERI

Bernecebaráti Község Önkormányzata

Nákup zariadenia sociálnej kuchyne, nákup 1 hybridného/elektrického mikrobusu s vybavením vhodným na rozvoz jedál

Mesto Štúrovo

Nákup 1 elektrického/hybridného mikrobusu, predovšetkým na prepravu osôb na spoločenské programy

The Local Government of the Municipality of Kemenc

Nákup zariadenia práčovne, nákup 1 hybridného/elektrického mikrobusu s vybavením

OSZMOTRING Kft.

Spoločnosť, ktorej 100% vlastníkom je samospráva obce Bernecebaráti, prevádzkovateľ sociálnej kuchyne

Kemencei Tiszta Forrás Kft.

Spoločnosť, ktorej 100% vlastníkom je samospráva obce Kemence, prevádzkovateľ práčovne

Informácie obsiahnuté na tejto webstránke nemusia nutne predstavovať oficiálne stanovisko Európskej únie.