b
b

Egészségügyi szűrőbusz a határmenti térségben

2021. 08. 31.

Az intézmény a  térségbeli szociális intézmények nyújt megosztott szolgálatást

Szob Város Önkormányzata a határmenti lakosság egészségmegőrzése érdekében egy szűrőbuszt szerzett be. A projekt az INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Programból (www.skhu.eu)  elnyert RE-START akcióterv keretében valósult meg.

Samospráva obce Szob zaobstarala autobus na skríning zdravia za účelom udržiavania zdravia obyvateľov pohraničia. Projekt bol zrealizovaný pomocou akčného plánu RE-START v rámci Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko (www.skhu.eu).  

A szűrőbusz által nyújtott szolgáltatások:

Ultrahang vizsgálatok (hasi, nőgyógyászati)
Ultrazvukové vyšetrenia (brušné, gynekologické)

EKG vizsgálatok
EKG vyšetrenia

Hallásvizsgálatok
Vyšetrenia sluchu

Véráramlás-mérés
Vyšetrenia krvného obehu

Vércukorszint mérés, véroxigénszint-mérés
Meranie hladiny glukúzy v krvi, meranie hladiny kyslíka v krvi

Prevenciós tanácsok
Tipy na prevenciu

A szűrőbusz a határmenti térség rendezvényeire, eseményeire látogat el (városnap, falunap, sportnap stb.), igénylése a Szobi Egészségfejlesztési Irodánál lehetséges az efi.iroda@szob.hu e-mail címen. 

Filtračný autobus navštevuje miestne udalosti v pohraničnom regióne (deň mesta, deň dediny, športový deň, atď.) a je možné oň požiadať v Kancelárii rozvoja zdravia v Szobe na e-mailovej adrese: efi.iroda@szob.hu .

Fontosnak tartjuk felhívni a lakosság figyelmét a rendszeres szűrések jelentőségére. Szűrőbuszunk segítségével el tudunk jutni térségünk legkisebb településeire is, ezzel is esélyt adva a leghátrányosabb körülmények között élőknek arra, hogy egészségügyi problémáik még időben felismerésre kerüljenek, ezzel súlyosabb megbetegedéseik megelőzhetőek legyenek.

 Považujeme za dôležité upriamiť pozornosť verejnosti na dôležitosť pravidelných skríningov. Pomocou nášho autobusu sa môžeme dostať do najmenších dedín nášho regiónu, a tak dať ľudom žijúcich v najviac znevýhodnených podmienkach šancu na včasné rozpoznanie ich zdravotných problémov, a zabrániť tak vážnejším chorobám.

A projekt az Európai Regionális és Fejlesztési Alap 108 702,30 euró összegű támogatásából valósult meg a RE-START akcióterven (www.restart-skhu.eu) belül a RE-BOOT projekt keretében az INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Programból (www.skhu.eu).

Projekt bol realizovaný s podporou Európskeho fondu pre regionálny a rozvoj vo výške 108 702,30 EUR v rámci akčného plánu RE-START (www.restart-skhu.eu) projektu RE-BOOT pomocou Programu spolupráce  INTERREG V-A Slovenská republika -Maďarsko (www.skhu.eu).

A projekt keretében a Szobi Járási Család- és Gyermekjóléti Központ kétnyelvű, online, az idősgondozás terén a határon átnyúló kapacitáskoordinációt elősegítő rendszert hoz létre, amely a korlátozott férőhelyekkel, munkaerővel és anyagi forrásokkal való hatékony gazdálkodást segíti elő.

Emellett megszervezésre kerül egy mentorprogram, amelynek révén a mentorok az idősebb, 50 év feletti korosztályba tartozó lakosok munkaerőpiacra való visszatérését segítik elő. A mentorok képzését a Magyar Máltai Szeretetszolgálat valósítja meg, míg a mentorok foglalkoztatása a Szobi Járási Család- és Gyermekjóléti Központ feladata.

A projektben részt vevő két szlovákiai kis-és középvállalkozás, a Natur Products – Németh s.r.o. és a Mira Office s.r.o., termelőeszköz beszerzése kerül támogatásra, amely a termelési kapacitás növekedése mellett a dolgozói létszám növekedését is eredményezi.

V rámci projektu Okresné centrum rodinnej pohody v Szob-e vytvorí online dvojjazyčný cezhraničný systém koordinácie kapacít v oblasti starostlivosti o staršie osoby, ktorý podporuje efektívne hospodárenie s obmedzenými kapacitami sociálnych zariadení, pracovnou silou a finančnými zdrojmi.

Okrem toho sa zorganizuje program mentorstva, ktorý má pomôcť starším ľudom vo veku nad 50 rokov vrátiť sa na trh práce. Školenie mentorov zabezpečí Maďarská Maltézska služba a za úlohu zamestnať ich má Okresné centrum rodinnej pohody v Szob-e.

Do projektu sú zapojené dve slovenské malé a stredné podnikania, Natur Products – Németh s.r.o. a Mira Office s.r.o.. V rámci projektu bude podporené nákup výrobného zariadenia, čo okrem zvyšovania výrobnej kapacity vedie aj k zvýšeniu počtu zamestnancov.

Kattintson a képre a galéria megnyitásához.

Jelen honlap információtartalma nem feltétlenül egyezik az Európai Unió hivatalos álláspontjával.