b
b

RE-CREATION

Projekt azonosító: SKHU/1802/3.1/045
Projekt időtartama: 2021. április 1. – 2023. június 30.

A projekt célja, hogy a térségben új rekreációs szolgáltatások elindítására nyíljon lehetőség, amelyek elősegítik az időskori aktivitások elterjedését a helyiek körében, továbbá lehetővé teszik közösségi programok szervezését a térségben élők, azon belül is elsősorban az időskorú lakosság számára. Emellett a projekt a helyi turizmus fejlesztésének is egy fontos állomása. A projekt a fejlesztések révén a térség munkaerő kínálatára is pozitív hatással lesz.

A projekt keretében az együttműködő magyarországi és szlovákiai partnerek négy helyszínen hoznak létre új közösségi tereket, illetve szolgáltatási helyeket, ahol új, elsősorban aktív időskort szolgáló tevékenységek indulhatnak az akcióterv egy később megvalósítandó projektje révén:

Az Ipoly Menti Kulturális és Turisztikai Társaság az ipolyszalkai Tájházat bővíti új, kézműves funkciókat tartalmazó épületrésszel.

A Bernecebaráti Turisztikai és Kulturális Egyesület gondozásában a településen található Fecskeház újul meg.

A helembai Burda Központban rekreációs tevékenységeknek is helyet adó épület valósul meg, a funkció kialakításához szükséges eszközbeszerzésekre e projektben kerül sor, az építési rész a RE-STRUCTURE projektben történik.

Ipolydamásd Község Önkormányzata oktatási központot létesít egy meglévő épület átalakításával. E projektelem megvalósítása folyamatban van és várhatóan idén az építkezés lezárul.

A beltéri kikapcsolódásra alkalmas terek mellett a kültéri aktivitást elősegítő fejlesztésekre is sor kerül. A Dunakanyar-Ipoly-Börzsöny Területfejlesztési Nonprofit Kft. a térségben elektromos kerékpár rendszert létesít, amelynek keretében 21 darab e-kerékpár kerül beszerzésre. A kerékpárokat három helyszínen kialakított töltőállomáson (Bernecebaráti, Ipolyszalka, Ipolydamásd) lehet majd igénybe venni. 

A kültéri aktivitást szolgálja továbbá három településen (Helemba, Bernecebaráti, Ipolydamásd) szabadtéri edzésre alkalmas eszközök elhelyezése is.

A projekt összköltsége: 782.605,36 EUR

RE-CREATION PARTNEREINK

BURDA NPO

Eszközbeszerzés az új szolgáltatásokhoz, kültéri edző eszközök (helyszín kialakítása), marketing kampány

Ipolymenti Kulturális és Turisztikai Társaság (IKTT)

Tájház bővítésének kivitelezése, tervdokumentáció, közbeszerzési költségek, eszközbeszerzés, nyílt e-kerékpártároló és töltőállomás létesítése

Bernecebaráti Turisztikai és Kulturális Egyesület (BTKE)

Fecskeház felújítási munkálatai, eszközbeszerzés, kültéri edző eszközök (helyszín kialakítása)

Dunakanyar Ipoly Börzsöny Területfejlesztési Nonprofit Kft. (DIB)

Zárt e-kerékpártároló és töltőállomás (I.damásd), 21 db elektromos kerékpár beszerzése, kültéri edző eszközök (helyszín kialakítása)

Ipolydamásd Község Önkormányzata

Közösségi és oktatási központ létesítése, eszközbeszerzés 

Jelen honlap információtartalma nem feltétlenül egyezik az Európai Unió hivatalos álláspontjával.