b
b

RE-BIRTH

ID projektu: SKHU/1802/3.1/040
Trvanie projektu: 1 March 2022 – 30 June 2023

Cieľom projektu RE-BIRTH je oživiť komunitný život v regióne, vytvoriť nové komunity a ponúknuť užitočné programy predovšetkým pre starších obyvateľov (napr. rozvoj IT zručností, remeselnícke činnosti, tematické kluby, organizovanie výletov, life-coaching, medzigeneračný dialóg, atď.)

SPOLU: EUR 154,210.6

RE-BIRTH
PARTNERI

CSEMADOK

Odborná koordinácia tréningov (koordinácia, moderovanie, zabezpečenie expertov)  

Podujatia zamerané na budovanie komunít (exkurzia/výlet, tematické kluby)

Bernecebaráti Turisztikai és Kulturális Egyesület (BTKE)

Tréningy zamerané na udržiavanie tradícií

Ipeľské Kultúrne a Turistické združenie (IKTT)

Dobrovoľníctvo a medzigeneračný dialóg

Nákup vybavenia a materiálov pre remeselnú výrobu

Dunakanyar Ipoly Börzsöny Területfejlesztési Nonprofit Kft. (D.I.B)

Školenia IT zručností

Informácie obsiahnuté na tejto webstránke nemusia nutne predstavovať oficiálne stanovisko Európskej únie.