b
b

RE-NEWAL

ID projektu: SKHU/1802/3.1/052
Trvanie projektu: 1 June 2020 – 31 May 2022

Cieľom projektu RE-NEWAL je vytvoriť a prevádzkovať zdieľané služby, a to práčovňu a kuchyňu, so súvisiacou dopravou a osobnou dopravou, ktoré služby sa budú poskytovať sociálnym zariadeniam v regióne na neziskovom základe. Tým sa zefektívni fungovanie inštitúcií , odstránia sa viacnásobné kapacity, čím sa dosiahnu významné úspory. Kapacity osobnej dopravy sa plánujú využiť predovšetkým na prepravu osôb na programy a tréningy realizované v rámci projektu, a v budúcnosti na prepravu osôb na rôzne spoločenské podujatia. 

SPOLU: EUR 446,072.27

RE-NEWAL PARTNERI

Bernecebaráti Község Önkormányzata

Nákup zariadenia sociálnej kuchyne, nákup 1 hybridného/elektrického mikrobusu s vybavením vhodným na rozvoz jedál

Mesto Štúrovo

Nákup 1 elektrického/hybridného mikrobusu, predovšetkým na prepravu osôb na spoločenské programy

The Local Government of the Municipality of Kemenc

Nákup zariadenia práčovne, nákup 1 hybridného/elektrického mikrobusu s vybavením

OSZMOTRING Kft.

Spoločnosť, ktorej 100% vlastníkom je samospráva obce Bernecebaráti, prevádzkovateľ sociálnej kuchyne

Kemencei Tiszta Forrás Kft.

Spoločnosť, ktorej 100% vlastníkom je samospráva obce Kemence, prevádzkovateľ práčovne

Informácie obsiahnuté na tejto webstránke nemusia nutne predstavovať oficiálne stanovisko Európskej únie.