b
b

RE-CREATION

ID projektu: SKHU/1802/3.1/045
Trvanie projektu: 1 January 2021 – 31 December 2022

Cieľom projektu RE-CREATION je podpora rekreačných a komunitných aktivít. V rámci projektu sa rozšíri vidiecky dom v Salke a zriadi sa tzv. lastovičkový dom v Ipolydamásde, v ktorom budú fungovať aj komunitné a vzdelávacie priestory. Rekreačné aktivity a aktívny odpočinok zabezpečia rôzne služby centra Burda v Chľabe (napr. Soľná jaskyňa, phyto izba, fyzioterapia), taktiež aj remeselné aktivity vo vidieckom dome v Salke, infraštruktúra e-bicyklov a outdoorové tréningové zariadenia v Chľabe, Bernecebaráti a Ipolydamásde.

SPOLU: EUR 782,605.36

RE-CREATION PARTNERI

BURDA N.O

Nákup vybavania pre nové služby, outdoorové tréningové vybavanie (vytvorenie priestoru), marketingová kampaň

Ipeľské Kultúrne a Turistické združenie (IKTT)

Realizácia rozšírenia vidieckeho domu, projektová dokumentácia, náklady na verejné obstarávanie, nákup vybavenia, zriadenie otvorenej skladovacej a čerpacej stanice pre e-bicykle

Bernecebaráti Turisztikai és Kulturális Egyesület (BTKE)

Renovačné práce tzv. „lastovičkového domu“pre mladých, nákup vybavenia, outdoorové tréningové vybavenie (vytvorenie priestoru)

Dunakanyar Ipoly Börzsöny Területfejlesztési Nonprofit Kft. (DIB)

Uzavretá skladovacia a nabíjacia stanica pre e-bicykle (Ipolydamásd), nákup 21 elektrických bicyklov, outdoorové tréningové vybavenie (vytvorenie priestoru)

Ipolydamásd Község Önkormányzata

Zriadenie komunitného a vzdelávacieho centra, nákup vybavenia

Informácie obsiahnuté na tejto webstránke nemusia nutne predstavovať oficiálne stanovisko Európskej únie.