b
b

RE-STRUCTURE

ID projektu: SKHU/1802/3.1/043
Trvanie projektu: 1 January 2020 – 31 December 2021

Projekt RE-STRUCTURE je nosným pilierom akčného plánu, v rámci ktorého sa vybuduje celkovo 68 miest pre poskytovanie sociálnych služieb pre seniorov v Salke, Chľabe a Szobe, čím prispôsobia ponuku sociálnej starostlivosti k zvýšenému dopytu kvôli starnúcej spoločnosti. Súčasťou projektu je aj výstavba práčovne v obci Kemence a sociálnej kuchyne v Bernecebaráti. 

SPOLU: EUR 2,370.036

RE-STRUCTURE PARTNERI

Obec Salka

Rekonštrukcia nevyužívanej verejnej budovy za účelom vybudovania domova dôchodcov , nákup vybavenia

Obec Chľaba

Rekonštrukcia nevyužívanej verejnej budovy za účelom vybudovania Centra Burda, nákup vybavenia

Szob Város Önkormányzata

Rekonštrukcia nevyužívanej verejnej budovy za účelom vybudovania domova pre seniorov, nákup vybavenia

Kemence Község Önkormányzata

Rekonštrukcia nevyužívanej verejnej budovy za účelom vybudovania práčovne

Bernecebaráti Község Önkormányzata

Rekonštrukcia nevyužívanej verejnej budovy za účelom vybudovania sociálnej kuchyne

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

Pridružený partner pre odbornú implementáciu projektu

Informácie obsiahnuté na tejto webstránke nemusia nutne predstavovať oficiálne stanovisko Európskej únie.